Magnetické ventily (vodní ventily) – 2/2cestné a 3/2cestné

Rozlišujeme mezi magnetickými ventily z mosazi nebo nerezové oceli, mezi servem pohánenými, nucene rízenými a prímo ovládanými ventily. Ventily rízené servopohony vyžadují k prepínání mezi vstupy a výstupy tlakový rozdíl (oznacený jako nižší hodnota provozního tlaku). Velká cást levných elektromagnetických ventilu pracuje na tomto principu. U ventilu s nuceným ovládáním není tento tlakový rozdíl nutný, protože výkonnejší elektromagnetická cívka podporuje pohyb membrány (vyšší porizovací a provozní náklady), prímo rízené ventily lze také provozovat zcela bez rozdílového tlaku, zde se ventil prepíná pouze magnetem, což má ale ekonomický smysl pouze u m...