Rozhraní

Objednávat jednoduše a nekomplikovaně online, to je naše deviza. Díky našim rozmanitým a na míru upraveným řešením eCommerce máte šanci výrazně zjednodušit svůj proces pořizování a ušetřit cenné náklady na proces.

OpenTrans, EDIFACT, Idoc a další

Aby bylo možné vytvořit elektronickou komunikaci mezi vámi a námi co možná nejjednodušeji, podporujeme velký počet standardů pro elektronickou výměnu dat. Tímto způsobem vyměňujeme navzájem naše systémy IT a systémy IT našich zákazníků, faktury a mnoho dalšího přímo bez mediálního přerušení a opisování.

Při realizaci se zříkáme externích poskytovatelů služeb, aby bylo možné zajistit důvěrnost údajů. Pokud byste si přáli přístup prostřednictvím externí platformy nebo prostřednictvím poskytovatele služeb, samozřejmě vám to také umožníme.

Rozhraní OCI (Open Catalog Interface)

Pokud by váš systém ERP podporoval OCI, dostanete se ze svého ERP automaticky do našeho Shopu a budete tak mít přístup k nejnovějším údajům o výrobcích, k aktuálním stavům zásob a k informacím o cenách a k tabulkám pro převod. Vždy podle vašeho přání přenesete svůj nákupní koš před nebo po provedené objednávce prostřednictvím OCI zpět do svého ERP a můžete ho používat ve svém ERP pro automatickou evidenci učiněné objednávky/výběru. Zvláštní manuální evidence objednávky ve vašem ERP tak již není zapotřebí.

Kmenové údaje výrobků

Profitujte z naší nákladné správy dat a stisknutím klávesy si importujte náš kompletní kmen výrobků (více než 300.000 výrobků na skladě) do svého zbožního hospodářství nebo nákupní platformy. Údaje vám můžeme poskytnout k dispozici jako BMEcat, CSV nebo Datanorm. V nich jsou samozřejmě k dispozici hesla, vyhledávané výrazy a klasifikace podle Ecl@ss nebo UNSPSC.

  • Formát csv:

    Jednoduchý textový formát s číslem výrobku, vyhledávaným výrazem, nákupními a prodejními cenami, popisem výrobku, stranou katalogu a s některými dalšími detaily výrobku. Nejjednodušší formát pro maximální kompatibilitu s mnoha zbožními hospodářstvími, Excel, Access, databankami a pozorovateli textů.

  • Datanorm:

    Právě v sektoru řemesel velmi rozšířený formát kmenových údajů výrobků. Používejte naše čísla výrobků, vyhledávaný výraz, popis, ceny a rabaty.

  • BMEcat:

    Královská disciplína ve výměně dat! Krátké a podrobné popisy výrobků včetně popisů použití. Tabulky s hodnotami & vlastnosti, kompletní strany katalogu, technické datové listy a obrázky výrobků. Podrobně členěná struktura katalogu a podrobný soupis hesel pro efektivní hledání & nalezení. Na přání s Ecl@ss a kódováním UNSPSC.