Eco-Line - velmi cenove výhodné

Krome našeho standardního dodavatelského programu jsme vytvorili také nákladove optimalizovaný dodavatelský program Eco-Line. Zde byly co nejvíce minimalizovány rozmery, spotreba materiálu a doba zpracování, ale nikoliv normy kvality! Tyto položky jsou vhodné pro jednoduché prípady použití, kdy je standardní položka príliš nákladná. Nemely by se používat v drsných podmínkách (napríklad casté zmeny zatížení, velké teplotní rozdíly, casté aktivace, silné vibrace). Každý druh zboží Eco-Line zahrnuje odpovídající standardní výrobek, který je vhodný také pro nárocné prumyslové použití.