kompaktní válec LCDQ (Eco-Line) (výběhové výrobky)

Tyto výrobky se odprodávají. Proto je používejte pouze na výměnu. Na nové konstrukce doporučujeme kompaktní válce SQ (Eco-Line).