Indbygningsmanometer (også til vakuum)

Indbygningsmanometre er beregnede til indbygning i skiftetavler, f.eks. i styreskabe. De fastgøres enten gennem boringer i frontringen eller bagfra med en monteringsklemme. Der er forskellige diametre, trykintervaller og nøjagtighedsklasser at vælge mellem. Det er gængs praksis at belaste manometre til maksimalt 80 % af visningsintervallet. Hvis det f.eks. er et tryk på 10 bar, der skal måles, anbefales det at benytte et 16-bar-manometer. Ved pulseringer (f.eks. pga. pumper eller ved hydraulik) anbefales et manometer med glycerolfyldning. Tip: Foruden rørfjedermanometrene til indbygning fra det tyske kvalitetsfabrikat WIKA forhandler vi også en billigere Eco-Line-udgave, der kan benyttes til simple formål.