File not found

Kurki kulowe - armatury

?

Znajduj? si? tu zawory kulowe z mosi?dzu, stali szlachetnej, stali i tworzyw sztucznych do najró?niejszych zastosowa?. Zawory kulowe powinny by? w d?u?szym okresie czasu w pe?ni otwarte lub ca?kowicie zamkni?te, aby zapobiec wymywaniu uszczelek. Aby zwalnia? przep?yw w sposób dozowany lub go trwale ogranicza?, oferujemy zawory odcinaj?ce, iglicowe, zasuwy odcinaj?ce i klapy odcinaj?ce.